2018 Hesap İşletim Ücreti Nasıl Geri Alınıyor Nereye Müracaat Ediliyor Hesap İşletim İade Ücreti Dilekçe Örneği

Milyonlarca kişiye yargı dan sevindirici haber geldi. Yıllardır bankaların müşterilerinden aldığı hesap işletim ücretlerine artık yargı dur dedi.Durum böyle olunca 10 yıl geriye doğru bankalar ile çalışanlar bu ücretleri geri alabilecekler.Bu konu hakkında yetkililer de açıklama geldi 2018 yılı hesap işletim ücreti nasıl iade alınır dilekçe örneği nasıl olacak belli oldu.

2018 Hesap İşletim Ücreti Nasıl Geri Alınıyor Nereye Müracaat Ediliyor Hesap İşletim İade Ücreti Dilekçe Örneği

Milyonlarca kişiye yargı dan sevindirici haber geldi. Yıllardır bankaların müşterilerinden aldığı hesap işletim ücretlerine artık yargı dur dedi.Durum böyle olunca 10 yıl geriye doğru bankalar ile çalışanlar bu ücretleri geri alabilecekler.Bu konu hakkında yetkililer de açıklama geldi 2018 yılı hesap işletim ücreti nasıl iade alınır dilekçe örneği nasıl olacak belli oldu.

2018 Hesap İşletim Ücreti Nasıl Geri Alınıyor Nereye Müracaat Ediliyor Hesap İşletim İade Ücreti Dilekçe Örneği
14 Eylül 2018 - 07:58

Bankların yıllardır müşterilerinden aldığı ve büyük tartışmalara neden olan hesap işletim ücreti sıkıntısı sonunda yargı kararı ile bitti.Verilen karar ile artık bankalar müşterilerinden hesap işletim ücreti adı altında ücret talep edemeyecek veya hesabından bu ücreti alamayacak.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIYOR 

Ticaret Bakanlığı, “Hesap İşletim Ücreti”nin yasal dayanağının ortadan kalktığını bildirdi. Açıklamada, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin, tüketicilerin; öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden verilebileceği açıklandı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLMİŞTİR

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Yönetmeliğin 13'üncü maddesi 1'inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir. Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 6 Şubat 2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir” denildi.

2018 HESAP İŞLETİM ÜCRETİ DİLEKÇESİ 

Geçmişe Yönelik Hesap İşletim Ücreti Nasıl Alınır

Danıştay’ın vermiş olduğu bu karardan sonra bu haksız uygulamaya maruz kalan tüketicilerin bu konuda ilgili bankadan talepte bulunması gerekmekte, Öncelikli olarak tüketicinin bankadan geçmiş on yıl içerisinde hesabından kesilmiş olan hesap işletim ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmesi ve bankanın vermiş olduğu cevabi yazıya göre hesap işletim ücretini ilgili bankadan talep etmesi gerekmekte.

Hesap İşletim Ücretinin Nasıl Alınacağı ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Öncelikli olarak vatandaşların hesaplarından kesilen hesap işletim ücretinin ne kadar olduğu ve buna ilişkin dekontları bankadan talep etmeleri gerekmektedir.
Hesap İşletim Ücreti İadesi Dilekçesi yazılarak, Danıştay kararı ve banka dekontları eklenmelidir.
Hesap İşletim Ücreti İadesi dilekçesi dışında Noter aracılığıyla ihtarname gönderilebilir ya da iadeli taahhütlü posta ile talepte bulunulabilir.

Hesap İşletim Ücreti İade Dilekçesi Yazdığım Halde Banka İade İşlemi Yapmıyor Ne Yapabilirim

Hesap İşletim Ücretinin iadesi için dilekçe ile talepte bulunduğunuz halde ilgili bankanın iade işlemini gerçekleştirmemesi halinde elinizde bulunan dekontlar ile birlikte ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum