Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarlı arsa fırsatı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde yer alan arsayı 24 taksitle satışa çıkadı.

Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarlı arsa fırsatı!
Konya'da 24 taksitle KDV'den muaf imarlı arsa fırsatı! admin
Bu içerik 26 kez okundu.
sikiş porno porn

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde yer alan arsayı 24 taksitle satışa çıkadı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor.

İmar durumu 6 kat blok mesken sahası olarak belirtilen arsa 27 bin 40 metrekare alana sahip.

[Konya da 24 taksitle KDV den muaf imarlı arsa fırsatı! Sakın kaçırmayın!]

Satışa çıkarılan arsanın muhammen bedeli 52 milyon 730 bin TL, geçici teminat bedeli 1 milyon 581 bin 900 TL olarak belirlendi.

1 taksit peşin olmak üzere 24 ay taksit imkanı sağlanan arsa KDV'den muaf. Yatırımcıları tarafından merakla beklenen ihale 18 Ekim 2022 tarihinde saat 15:00'te Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

[Konya da 24 taksitle KDV den muaf imarlı arsa fırsatı! Sakın kaçırmayın!]

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 18.10.2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 18.10.2022 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1.Dilekçe,
7.2.Tebligat için adres beyanı,
7.3.Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2.İmza beyannamesi,
7.4.Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret
Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet
Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6.Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnamesi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Vaziyet Planı mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4932-4956
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin cadde dükkanları 24 ay 0 faiz fırsatıyla satışa çıkıyor!
Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin cadde dükkanları 24 ay 0 faiz fırsatıyla satışa çıkıyor!
Katarakt Ameliyatı Hakkında 15 Soru 15 Cevap
Katarakt Ameliyatı Hakkında 15 Soru 15 Cevap
imagmundi.com ilgiizmir.com filmizlethd.com bursa escort izmir escort bodrum escort escort izmir sukaseo.com
kartal escort